mandag 10. september 2007

Hva er en sammensatt tekst?


Jeg skal nå prøve å vise hva en sammensatt tekst er, og bruke noen eksempler for å få det klarere.

En sammensatt tekst er da flere tekster som er satt sammen. Lyd og skrift, skrift, bilde og lyd, eller kanskje bilde og lyd.
Eksempler på dette kan være; En MMS, som inneholder både bilde og skrift. En tegneserie, som inneholder bilde og skrift eller en SMS, eller e-post.
En konsument er en forbruker. en som ser på TV, og en som hører på radio.
En produsent er de som lager TV-programet, eller lager radioprogramet.

Vi har en overgang fra konsument til produsent, men de fleste er fortsatt konsument. Det er fordi vi i nyere tid har fått tilgang på produsentutstyr, slik som pc, bredbånd, internett, mobil, dvd-kamera. Det har også fått en slik pris, at de fleste av oss har råd til å skaffe det. Vi er også etterhvert blitt så vandt med den slags, at vi kan klare å ta det i bruk, uten alt for store problemer.


Her er da en tegneserie. Det er en sammensatt tekst, siden den består av bilde, og skrift. Samtidig som det er en sammensatt tekst, er det også en tekst som prøver å formidle noe dynamisk. Det er ikke levende bilder, som i en videofilm, men den består av bilder som kommer i en rekkefølge for å ligne på bevegelse.


Statiske tekster er tekster i form av et bilde, skrift, fotografi, det kan godt være en sammensatt tekst, men poenget er at det står i ro, det beveger seg ikke på samme måte som dynamiske tekster, som da er levende bilder og lyd, som beveger seg. Når du ser på film, så beveger bildene seg, når du ser på et fotografi så er det ikke noe som beveger seg der.


Dette er en dynamisk tekst, tekst i bevegelse, men også en sammensatt tekst, som er satt sammen av bilde og lyd.

Ingen kommentarer: